Vol 4, No 2 (2018)

DOI: https://doi.org/10.29100/jr.v4i2

Table of Contents

Siti Maimunah (SD Negeri Tropodo I Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)
DOI: 10.29100/jr.v4i2.999 | View: 578 time(s) | Download: 765 time(s)
PDF
Liswarni Liswarni (SDN Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten sidoarjo)
DOI: 10.29100/jr.v4i2.1000 | View: 267 time(s) | Download: 1623 time(s)
PDF
Bambang Guridno (SDN Pepelegi I Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)
DOI: 10.29100/jr.v4i2.1001 | View: 265 time(s) | Download: 176 time(s)
PDF
Muji Sancoyo (SDN Pucang I Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo)
DOI: 10.29100/jr.v4i2.1002 | View: 139 time(s) | Download: 90 time(s)
PDF
Erika Novitasari (STKIP PGRI Tulungagung)
DOI: 10.29100/jr.v4i2.1003 | View: 1193 time(s) | Download: 1902 time(s)
PDF
Dwi Fajar Mufti (STKIP PGRI Tulungagung)
DOI: 10.29100/jr.v4i2.1004 | View: 833 time(s) | Download: 963 time(s)
PDF
Reza Wiratama (STKIP PGRI Tulungagung)
DOI: 10.29100/jr.v4i2.1005 | View: 323 time(s) | Download: 337 time(s)
PDF