Article Metrics :

Abstract view : 420 times

About The Author :

Vertika Panggayuh Pendidikan Teknologi Informasi-STKIP PGRI Tulungagung (Indonesia)