Vol 15, No 1 (2018)

DOI: https://doi.org/10.29100/insp.v15i1

Table of Contents

Rofika Nuriyanti (Universitas Panca Marga Probolinggo)
DOI: 10.29100/insp.v15i1.670 | View: 465 time(s) | Download: 2418 time(s) 586 time(s)
Andri Krisdianto
DOI: 10.29100/insp.v15i1.403 | View: 340 time(s) | Download: 861 time(s)
djumali mali (STKIP PGRI TULUNGAGUNG)
DOI: 10.29100/insp.v15i1.402 | View: 140 time(s) | Download: 229 time(s)
sudarmiati sudarmiati (PRODI MAGISTER PENDIDIKAN IPS)
DOI: 10.29100/insp.v15i1.409 | View: 131 time(s) | Download: 81 time(s)
Anis Junaidah (PRODI MAGISTER PENDIDIKAN IPS)
DOI: 10.29100/insp.v15i1.408 | View: 208 time(s) | Download: 355 time(s)
Rina Prabandari (PRODI MAGISTER PENDIDIKAN IPS)
DOI: 10.29100/insp.v15i1.411 | View: 249 time(s) | Download: 358 time(s)
Linda Kurnia Supraptiningsih
DOI: 10.29100/insp.v15i1.674 | View: 262 time(s) | Download: 161 time(s)
hendri budiono (PRODI MAGISTER PENDIDIKAN IPS)
DOI: 10.29100/insp.v15i1.414 | View: 657 time(s) | Download: 867 time(s)