Ekonomi Kreatif Sub-Sektor Kuliner Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Masa Pandemi Di Blitar

Asrori Ahmad
Siti Rojabiyatun Nikmah
Siti Fatimah


DOI: https://doi.org/10.29100/jupeko.v6i1.1916

Abstract


Ekonomi kreatif banyak memberikan peluang, tetapi juga menimbulkan persaingan terutama dalam sektor kuliner di masa Pandemi Covid-19. Dorongan yang kuat dalam diri individu untuk mengembangkan usahanya, maka akan dihasilkan ide kreatif dalam diri pelaku usaha untuk dapat berkembang disbeut dengan ekonomi kreatif.. Tujuan penerlitian ini ialah melakukan analisis terhadap perkembangan ekonomi kreatif sektor kuliner di Kota Blitar. Jenis penelitian ini ialah kualitatif dengan mengambil data melalui wawancara dan metode pustaka. Penelitian menghasilkan bahwa langkah yang dilakukan oleh Oleh Oleh Khas Blitar (Oodabli) didalam perkembangan ekonomi kreatif ialah membuat inovasi penjualan dagangan oleh-oleh khas Blitar melalui media elektronik yang dijual dengan berbagai kemasan dan diskon untuk menarik konsumen,


Article Metrics :